Ń. ─ţŰŃţ´­ˇńÝűÚ, ╦Ŕ§Ó¸ňÔ˝ŕŔÚ ´­ţňšń, 28
¤Ý Ś ¤˛ ˝ 9.00 ńţ 18.00
Đß Ś ┬˝ ┬ű§ţńÝűň

đňŠŔý ­Óßţ˛ű Ô ÝţÔţŃţńÝŔň ´­ÓšńÝŔŕŔ

đňŠŔý ­Óßţ˛ű Ô ÝţÔţŃţńÝŔň ´­ÓšńÝŔŕŔ

28 ńňŕÓß­  2010
new-year1.jpg

đňŠŔý ­Óßţ˛ű Ô ÝţÔţŃţńÝŔň ´­ÓšńÝŔŕŔ:á

31 ─ňŕÓß­  - ┬ű§ţńÝţÚ.á

Đ 1 ´ţ 4 ▀ÝÔÓ­  - ┬ű§ţńÝűň.á

Đ 5 ´ţ 6 ▀ÝÔÓ­  - ­Óßţ˛Óň˛ ţ˘Ŕ˝,á
˛ţŰŘŕţ ÝÓ ´­Ŕňý šÓŕÓšţÔ ˝ 10-00 ´ţ 16-00.á

Đ 7 ´ţ 9 ▀ÝÔÓ­  - ┬ű§ţńÝűň.á

10 ▀ÝÔÓ­  - đÓßţ¸ŔÚ ńňÝŘ (┬űńÓ¸Ó šÓŕÓšţÔ)á
˝ 10-00 ´ţ 18-00.á

─ÓŰňň ­Óßţ˛Óňý ´ţ ˝˛Ó­ţýˇ Ń­Ó˘Ŕࡠ...á

╩ ˝´Ŕ˝ŕˇ ˝˛Ó˛ňÚ