Ń. ─ţŰŃţ´­ˇńÝűÚ, ╦Ŕ§Ó¸ňÔ˝ŕŔÚ ´­ţňšń, 28
¤Ý Ś ¤˛ ˝ 9.00 ńţ 18.00
Đß Ś ┬˝ ┬ű§ţńÝűň

╠ÓÚ˝ŕÓ  Óŕ÷Ŕ  2015

╠ÓÚ˝ŕÓ  Óŕ÷Ŕ  2015

24 Ó´­ňŰ  2015
└ŕ˛ŔÔÝűň ĐŕŔńŕŔ ÝÓ ╠ÓÚ˝ŕŔň ´­ÓšńÝŔŕŔ.
Đ 1 ´ţ 31 ╠Ó  2015 ŃţńÓ
╦─Ф KronoSpan
5 ÷Ôň˛ţÔ:
  1. ╦─Ф Kronospan ─ˇß ┴ňŰűÚ Craft K001PW 2800x2070x16 ýý
  2. ╦─Ф Kronospan ─ˇß Đň­űÚ Craft K002PW 2800x2070x16 ýý
  3. ╦─Ф Kronospan ─ˇß Ë˝˛­Ŕ¸ÝűÚ Urban K005PW 2800x2070x16 ýý
  4. ╦─Ф Kronospan ─ˇß ╩ţ˘ňÚÝűÚ Urban K007PW 2800x2070x16 ýý
  5. ╦─Ф Kronospan ╬­ň§ ĎňýÝűÚ Select K009PW 2800x2070x16 ýý

ďŔŕ˝Ŕ­ţÔÓÝÝÓ  ÷ňÝÓ 1500 ­ˇßŰňÚ šÓ 1 ŰŔ˝˛ Ô ˘ţ­ýÓ˛ň 2800x2070x16ýý

╩ ˝´Ŕ˝ŕˇ ˝˛Ó˛ňÚ