Ń. ─ţŰŃţ´­ˇńÝűÚ, ╦Ŕ§Ó¸ňÔ˝ŕŔÚ ´­ţňšń, 28
¤Ý Ś ¤˛ ˝ 9.00 ńţ 18.00
Đß Ś ┬˝ ┬ű§ţńÝűň

╬˛ßţÚÝŔŕŔ ńŰ  ˝˛ňÝÍňÝű ÝÓ ţ˛ßţÚݡ■ ńţ˝ŕˇ Ŕš ╦─Ф

─ŰŔÝÝÓ (ýý)
╩­ţýŕÓ
ěŔ­ŔÝÓ (ýý)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
(ńţ 50 ý.´.)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
(ţ˛ 51 ńţ 100 ý.´.)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
(ţ˛ 101 ńţ 900 ý.´.)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
(ţ˛ 901 ńţ 1500ý.´.)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
(ßţŰňň 1501 ý.´.)
2730
0,4 + 0,4
160
408 ­./149 ­.
371 ­./139 ­.
354 ­./129 ­.
293 ­./107 ­.
237 ­./ 87 ­.
2730
0,4 + 2ýý
160
470 ­./172 ­.
428 ­./157 ­.
408 ­./149 ­.
361 ­./132 ­.
297 ­./109 ­.
2730
0,4 + 0,4
195
467 ­./171 ­.
425 ­./156 ­.
405 ­./148 ­.
333 ­./122 ­
270 ­./ 99 ­.
2730
0,4 + 2ýý
195
531 ­./195 ­.
483 ­./177 ­.
460 ­./168 ­.
406 ­./149 ­.
330 ­./121 ­.
2730
0,4 + 0,4
250
552 ­./202 ­.
502 ­./184 ­.
478 ­./175 ­.
401 ­./147 ­.
335 ­./123 ­.
2730
0,4 + 2ýý
250
614 ­./225 ­.
558 ­./205 ­.
532 ­./195 ­.
472 ­/173 ­.
395 ­/145 ­.
2730
0,4 + 0,4
295
614 ­./225 ­.
558 ­./205 ­.
532 ­./195 ­.
450 ­./165 ­.
379 ­./139 ­.
2730
0,4 + 2ýý
295
676 ­./248 ­.
615 ­./225 ­.
586 ­./215 ­.
518 ­./190 ­.
439 ­./161 ­.
2730
0,4 + 0,4
355
715 ­./262 ­.
650 ­./238 ­.
619 ­./226 ­.
516 ­./189 ­.
434 ­./159 ­.
2730
0,4 + 2ýý
355
780 ­./285 ­.
709 ­./259 ­.
675 ­./247 ­.
587 ­./215 ­.
496 ­./182 ­.
2730
0,4 + 0,4
445
850 ­./311 ­.
773 ­./283 ­.
736 ­./270 ­.
611 ­./224 ­.
524 ­./192 ­.
2730
0,4 + 2ýý
445
875 ­./320 ­.
796 ­./292 ­.
791 ­./290 ­.
683 ­./250 ­.
584 ­./214 ­.

¤­Ŕýň¸ÓÝŔň:
¤­Ŕ ţŕŰňÚŕň ˛ţ­÷ţÔ ŕ­ţýŕţÚ 0,4 ýý ÷ňÝÓ +6%
¤­Ŕ ­Ó˝´ŔŰň ­Óšýň­Ó 2730 Ô ┬Ó° ­Óšýň­ ÷ňÝÓ +10%
╬˛ßţÚÝÓ  ńţ˝ŕÓ ŔšŃţ˛ţÔŰ ň˛˝  Ŕš ŰÓýŔÝŔ­ţÔÓÝÝţŃţ ─Ф ˛ţۨŔÝţÚ 16ýý, đţ˝˝ŔÚ˝ŕţŃţ ´­ţŔšÔţń˝˛ÔÓ, Ŕš ´­ňń˝˛ÓÔŰňÝÝű§ ÷Ôň˛ţÔ.
¤­Ŕ ŔšŃţ˛ţÔŰňÝŔŔ ţ˛ßţÚÝţÚ ńţ˝ŕŔ Ŕš ╦─Ф Ýňýň÷ŕţŃţ ´­ţŔšÔţń˝˛ÔÓ (Egger), ˝˛ţŔýţ˝˛Ř ˇÔňŰŔ¸ŔÔÓň˛˝  ÝÓ 30% - 50%, Ô šÓÔŔ˝Ŕýţ˝˛Ŕ ţ˛ ÷Ôň˛Ó.
¤­ÓÚ˝ ŰŔ˝˛ ÝÓ ţŃÝň˝˛ţÚŕˇ■ ţ˛ßţÚݡ■ ńţ˝ŕˇ, ÝňŃţ­■¸ˇ■ ţ˛ßţÚݡ■ ńţ˝ŕˇ.

─ŰŔÝÝÓ (ýý)
ĎţۨŔÝÓ
ěŔ­ŔÝÓ (ýý)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
2500
10 ýý
100
450 ­. / 180 ­.
2500
10 ýý
165
743 ­. / 297 ­.
2500
10 ýý
195
878 ­. / 351 ­.
2500
10 ýý
290
1305 ­. / 522 ­.
2500
10 ýý
390
1755 ­. / 702 ­.¤­ÓÚ˝ ŰŔ˝˛ ÝÓ ţ˛ßţÚݡ■ ńţ˝ŕˇ Ŕš ╠─ď ˝ ´ŰňÝţ¸Ýűý ´ţŕ­ű˛Ŕňý

─ŰŔÝÝÓ (ýý)
ĎţۨŔÝÓ
ěŔ­ŔÝÓ (ýý)
ÍňÝÓ šÓ 1 °˛./ý.´.
2050
10 ýý
195
412 ­. / 201 ­.
2050
10 ýý
248
566 ­. / 276 ­.
2050
16 ýý
195
535 ­. / 261 ­.
2050
16 ýý
248
724 ­. / 353 ­.