Ń. ─ţŰŃţ´­ˇńÝűÚ, ╦Ŕ§Ó¸ňÔ˝ŕŔÚ ´­ţňšń, 28
¤Ý Ś ¤˛ ˝ 9.00 ńţ 18.00
Đß Ś ┬˝ ┬ű§ţńÝűň

вţŔýţ˝˛Ř ŕ­ţýŕŔ ¤┬Ň

˽ۡŃŔ ´ţ ÝÓÝň˝ňÝŔ■ ŕ­ţýŕŔ ¤┬Ň

═ÓŔýňÝţÔÓÝŔň
ÍňÝÓ
┼ń. ╚šýň­ňÝŔ 
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 0,4 ýý * 19 ýý
25 ­ˇßŰňÚ
╠ň˛­. ¤ţŃţÝÝűÚ
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 2,0 ýý * 19 ýý
45 ­ˇßŰňÚ
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 2,0 ýý * 22-35 ýý
65 ­ˇßŰňÚ
╩­ţýŕÓ Egger ¤┬Ň 0,4 ýý * 19 ýý
35 ­ˇßŰňÚ
╩­ţýŕÓ Egger ¤┬Ň 2,0 ýý * 19 ýý
65 ­ˇßŰňÚ
╩­ţýŕÓ Egger ¤┬Ň 2,0 ýý * 22-35 ýý
85 ­ˇßŰňÚ

˽ۡŃŔ ´ţ ÝÓÝň˝ňÝŔ■ ŕ­ţýŕŔ ¤┬Ň
´­ňńţ˝˛ÓÔŰňÝÝţÚ ŕŰŔňݲţý

═ÓŔýňÝţÔÓÝŔň
ÍňÝÓ
┼ń. ╚šýň­ňÝŔ 
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 0,4 ýý * 19 ýý
23 ­ˇßŰňÚ
╠ň˛­. ¤ţŃţÝÝűÚ
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 2,0 ýý * 19 ýý
35 ­ˇßŰňÚ
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 0,4 ýý ÝÓ ╦─Ф 25 ýý
35 ­ˇßŰňÚ
╩­ţýŕÓ ¤┬Ň 2,0 ýý ÝÓ ╦─Ф 25 ýý
55 ­ˇßŰňÚ

┬ÝŔýÓÝŔň šÓŕÓš¸ŔŕÓ! ╩­ţýŕÓ, ´­ňńţ˝˛ÓÔŰňÝÝÓ  šÓŕÓš¸Ŕŕţý, ńţŰŠÝÓ ßű˛Ř ßţŰŘ°ň ÝÓ 30%.